Zero-energy Building - ZEB Net Zero "SUSTIE®" đã đạt được chứng nhận WELL Building Standard ™ cấp Bạch kim

Zero-energy Building - ZEB Net Zero "SUSTIE®" đã đạt được chứng nhận WELL Building Standard ™ cấp Bạch kim


>>> For English, please click here


Tòa nhà tự cung cấp năng lượng SUSTIE của tập đoàn Mitsubishi Electric

Ngày 29 tháng 7, 2022, Mitsubishi Electric thông báo tòa nhà tự cung cấp năng lượng SUSTIE của Tập đoàn (Zero-energy Building - ZEB Net Zero "SUSTIE®") đã đạt được chứng nhận WELL Building Standard ™ cấp Bạch kim, một chứng nhận quốc tế đánh giá tiêu chuẩn không gian làm việc của văn phòng lành mạnh, hướng đến sức khỏe con người.

Người ta kỳ vọng rằng những cải tiến đối với môi trường văn phòng sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong tương lai, không chỉ là một phương tiện cải thiện sức khỏe và năng suất làm việc mà còn là một yếu tố quan trọng thu hút tuyển dụng nhân viên mới. Cơ sở SUSTIE đã đạt chứng nhận Tòa nhà Net Zero Energy (『ZEB』) và được xếp hạng 5 sao - cấp cao nhất của BELS (1) (☆☆☆☆☆), đồng thời nhận xếp hạng cao nhất "S” từ CASBEE Wellness Office(2). Những điều này khẳng định rằng SUSTIE đã đạt được mức tiết kiệm năng lượng cao và mang đến một môi trường làm việc thoải mái.

Thêm vào đó, SUSTIE đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn thế giới WELL- cấp cao nhất “Bạch kim”, như một tòa nhà nâng cao sức khỏe và sự thoải mái. Đây là cơ sở đầu tiên tại Nhật Bản đạt chứng nhận BELS, CASBEE Wellness Office và WELL ở các cấp độ cao nhất *.

Ngoài ra, vào tháng 7 năm 2021, SUSTIE đã đạt tiêu chuẩn toàn cầu WELL Health-Safety Rating ™ **, nằm trong kế hoạch đối phó với sự lây lan của Covid-19. Chứng nhận thể hiện mối quan tâm đối với sức khỏe, an toàn và phúc lợi con người trong quá trình quản lý và vận hành tòa nhà.

Mitsubishi Electric sẽ tiếp tục theo đuổi những cải tiến mới hơn nữa về hiệu quả của thiết bị tòa nhà và quản lý năng lượng, cũng như mức độ thoải mái và sức khỏe, nhằm đóng góp vào sự phát triển của một xã hội bền vững, hiện thực hóa ZEB+ ®. Một cách tiếp cận mà công ty đang áp dụng là khuyến khích nâng cấp các tòa nhà với các trang thiết bị thúc đẩy năng suất, sự thoải mái và tiện lợi, đồng thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh liên tục.

(1) Building - Housing Energy-efficiency Labeling System (BELS): Hệ thống dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà tại Nhật Bản

(2) CASBEE‐Wellness Office: Công cụ CASBEE mới để đánh giá các tòa nhà và nơi làm việc quan tâm sức khỏe của người lao động, năng suất tại nơi làm việc và khả năng phục hồi.

(*)Theo nghiên cứu của Mitsubishi Electric tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2022

(**) Hệ thống đánh giá khả năng bảo vệ sức khỏe của các tòa nhà và cơ sở nhằm chống lại các bệnh truyền nhiễm như Covid 19 và các trường hợp khẩn cấp khác, dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu.

 

       
Chứng nhận Well Health-Safety Rating