Factory automation
Đăng ký Hội thảo
Huấn luyện sản phẩm
[Hội thảo trực tuyến] Bảo trì phòng ngừa với biến tần FR-E800 và giao thức truyền thông CC-link IE field basic

[Hội thảo trực tuyến] Bảo trì phòng ngừa với biến tần FR-E800 và giao thức truyền thông CC-link IE field basic

Thông tin đăng ký:
Thời gian: 10h00 ~ 11h00, thứ 6, ngày 05/11/2021
Nền tảng: Microsoft Teams

Nội dung chính:
1. Giới thiệu biến tần E800: tích hợp các tính năng bảo trì dự đoán cao cấp của Mitsubishi Electric, là dòng biến tần tích hợp cảm biến phát hiện khí gas ăn mòn giúp cảnh báo sớm tình trạng lắp đặt của biến tần.
2. Hướng dẫn điều khiển biến tần E800 với mạng CC-Link IE Field Basic
3. Q&A

Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững cùng Mitsubishi Electric

Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững cùng Mitsubishi Electric

Thông tin đăng ký:
Lê Hữu Thuận
- Email: lehuu.thuan@mevn.com.vn
- Điện Thoại: 0939678990

Chủ đề:
1. Các quy định về sử dụng năng lượng hiệu quả.
2. Các giải pháp, sản phẩm hỗ trợ quản lý, tiết kiệm năng lượng hiệu quả của Mitsubishi Electric.
Kết hợp với Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai để giới thiệu các giải pháp quản lý năng lượng của Mitsubishi Electric đến các đơn vị sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thời gian: 08:00-13:00 ngày 18/06/2021

Factory solution - E factory connect everything
Show Room