Factory automation
Đăng ký Hội thảo
Huấn luyện sản phẩm
|Hội thảo trực tuyến| Giải pháp mạng truyền thông CC-Link TSN Từ Mitsubishi Electric Việt Nam.

|Hội thảo trực tuyến| Giải pháp mạng truyền thông CC-Link TSN Từ Mitsubishi Electric Việt Nam.

Thông tin đăng ký:
Thời gian: 10:00 – 11:00, ngày 25/03/2022
Hình thức tham dự: Microsoft Teams
Email: MitsubishiElectric-FA@mevn.com.vn

3 tính năng ưu việt của Mạng truyền thông CC-Link TSN từ Mitsubishi Electric
- Tốc độ cao và băng thông lớn lý tưởng cho các hệ thống yêu cầu kiểm soát xác định.
- Công nghệ mạng mở rộng hỗ trợ giảm thời gian dừng máy và triển khai hệ thống dễ dàng hơn.
- Hệ thống tối ưu với tính linh hoạt cao và tích hợp các mạng (general, motion và safety).

|Hội thảo trực tuyến| Giải pháp bảo trì dự phòng - ứng dụng phân tích rung động cho động cơ

|Hội thảo trực tuyến| Giải pháp bảo trì dự phòng - ứng dụng phân tích rung động cho động cơ

Thông tin đăng ký:
Thời gian: 10:00 – 11:00, ngày 14/01/2022
Hình thức tham dự: Microsoft Teams
Email: MitsubishiElectric-FA@mevn.com.vn

Nội dung chính:
- Giới thiệu giải pháp bảo trì toàn diện cho nhà máy sản xuất
- Ứng dụng phân tích rung động cho động cơ – Giải pháp iQ Monozukuri Rotary Machine Vibration Diagnosis
- Demo gói giải pháp của Mitsubishi Electric về ứng dụng phân tích rung động cho động cơ

|Hội thảo trực tuyến| Giải pháp tích hợp robot cộng tác thông minh Mitsubishi Electric trong nhà máy.

|Hội thảo trực tuyến| Giải pháp tích hợp robot cộng tác thông minh Mitsubishi Electric trong nhà máy.

Thông tin đăng ký:
- Thời gian: 10:00 ~ 11:00, thứ 6, ngày 17/12/2021
- Nền tảng: Microsoft Teams
- Email: MitsubishiElectric-FA@mevn.com.vn

Nội dung chính:
- Giải pháp tích hợp Robot vào hệ thống điều khiển tự động của nhà máy
- Áp dụng kỹ thuật vượt trội của ASSISTA Cobot để làm việc chung với con người trong không gian hạn chế
- Hỗ trợ của Mitsubishi Electric Vietnam về giải pháp Robot cho các nhà máy và nhà tích hợp

Factory solution - E factory connect everything
Show Room