[VIDEO] Kiến tạo tương lai cùng Mitsubishi Electric và AFF SUZUKI CUP 2020

[VIDEO] Kiến tạo tương lai cùng Mitsubishi Electric và AFF SUZUKI CUP 2020


Cùng nhau, chúng ta xây dựng Thế giới tốt đẹp hơn

“Bình yên tâm trí” là gì?
Chúng ta có thể tìm thấy "hy vọng" ở đâu?
Chúng ta đang phải tiếp tục đối mặt với nhiều bất định.
Nhưng tương lai đó sẽ tươi sáng hơn.
Sau những khó khăn là những cơ hội chào đón.

Suốt những năm tháng ấy, sự quyết tâm đã dẫn dắt chúng ta đi qua nhiều biến động.
Khi chúng ta đoàn kết,
khi chúng ta cùng chia sẻ một mục đích chung,
mục tiêu nào cũng có thể hoàn thành.
Tinh thần đồng đội này luôn tồn tại xuyên suốt ở Mitsubishi Electric thông qua Giải pháp Tổng thể cho Tòa Nhà của mình.

Chúng tôi góp phần xây dựng nền tảng tương lai tốt đẹp hơn cho Đông Nam Á,
một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.

Hãy biến tương lai đó thành hiện thực ngay bây giờ.

Cùng nhau, chúng ta xây dựng Thế giới Tốt đẹp hơn.

Mitsubishi Electric tự hào là nhà tài trợ chính thức của AFF SUZUKI CUP 2020.