TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Lồng quạt thổi gió đi xa hơn

Luồng gió được thổi đi xa đến 10m

Khoảng cách tính từ mặt lồng trước