Lồng quạt thổi gió đi xa hơn
TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Lồng quạt thổi gió đi xa hơn

Luồng gió được thổi đi xa đến 10m

Khoảng cách tính từ mặt lồng trước