Khay đá xoay di động tiện dụng
TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Khay đá xoay di động tiện dụng

Khay đá di động

Với khay đá xoay di động, chỉ một thao tác xoay là có ngay đá viên để dùng. Khi thời tiết thay đổi và không cần đá viên, bạn có thể lấy khay đá ra dễ dàng để tăng dung tích ngăn đông.