Vệ sinh dễ dàng
Product benefit

Vệ sinh dễ dàng

Bước 1: Tháo van thổi gió bằng cách bật nhẹ 2 chốt

Bước 2: Vệ sinh cánh đảo gió

Bước 3: Vệ sinh trong lòng quạt

Bước 4: Vệ sinh tấm lọc và dàn tản nhiệt