Tiết kiệm điện thông minh
Product benefit

Tiết kiệm điện thông minh

Tiết kiệm điện thông minh
Tính năng Econo cool tự động điều chỉnh hướng gió dựa trên nhiệt độ tại cửa gió và tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng lên 20%
Chế độ làm lạnh thông thường Tính năng "Econo cool"
Đảm bảo thoải mái hơn ngay cả khi nhiệt độ cao hơn 2oC so với cài đặt thông thường
  Thông thường Tính năng Enoco cool
Nhiệt độ môi trường xung quanh 36o 36o
Nhiệt độ cài đặt 25oC  27o
Nhiệt độ cảm nhận 30o 29.3o