Thiết kế ngăn lạnh trên
Product benefit

Thiết kế ngăn lạnh trên

Sự thoải mái luôn hiện diện ở mọi lúc, mọi nơi.

Thiết kế dựa trên tần suất sử dụng các ngăn tủ lạnh của người dùng. Ngăn lạnh phía trên được sử dụng nhiều nhất, sau đó ngăn rau quả ở giữa và ngăn đông nằm dưới cùng. Thiết kế đặc biệt này giúp bạn dễ dàng quan sát, cũng như hạn chế số lần phải cúi, khom người để lấy thực phẩm.
*Dòng tủ lạnh L78/72 không dùng thiết kế ngăn đông dạng trượt.