Luồng thổi rộng & xa
Product benefit

Luồng thổi rộng & xa

Luồng thổi rộng & xaLuồng gió thổi xa lên đến 12 mét, thích hợp cho cả phòng khách