Cánh gió đôi & mắt thần cảm biến “I-see”
Product benefit

Cánh gió đôi & mắt thần cảm biến “I-see”

Thổi 2 luồng gió độc lập đến từng cá nhân trong phòng
Cùng lúc thổi gió đến vị trí gần nhất và xa nhất
Điều hòa gió cho cả 2 tầng
Chế độ "gió tự nhiên"
Luồng gió tự nhiên dàn trải tạo sự thoải mái suốt ngày
Chế độ gió tách hợp
Hợp (Direct) : Gió tập trung 1 hướng
Tách (Indirect) : Gió thổi xung quanh và trải đều
Mắt thần cảm biến “I-see” giúp phân tích thân nhiệt để điều chỉnh độ lạnh & hướng gió phù hợp
Nhận biết vắng mặt
Khi “i-see” nhận biết phòng không có người, máy sẽ tự động giảm công suất hoạt động 10% sau 10 phút và 20% sau 60 phút