An toàn tối đa
Product benefit

An toàn tối đa

1 Cầu chì nhiệt

Tự đông ngắt khi xảy ra quá nhiệt

2 Khóa an toàn

(chỉ áp dụng cho quạt trần 4 & 5 cánh)

Bảo vệ an toàn trong trường hợp rơi ốc vít

3 Công tắc an toàn

(chỉ áp dụng cho quạt trần 4 & 5 cánh)

Nếu có sự cố xảy ra, công tắc sẽ tự động ngắt nguồn điện

4 Cáp an toàn

Đảm bảo không cho quạt rơi xuống