Thông tin sản phẩm 

Từ năm 1970 Mitsubishi Electric đã thiết kế và sản xuất các dòng sản phẩmbơm nhiệt thương mại.Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất đầu tiên ở Nhật Bản ứng dụngcông nghệ bơm nhiệt vào việccung cấp nước nóng và cũng là nhà sảnxuất đầu tiên phát triển dòng sản phẩm dùng môi chất lạnhR407C để tạo ranước nóng với nhiệt độ lên đến 70oC, nhiệt độ này đủ cao để hạn chế sựphát triển của vi khuẩn và nấm mốc.
Chúng tôi đã nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp
sản xuất nước nóng tại NhậtBản và duy trì vị trí đó cho đến ngày nay.Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực như khách sạn,bệnh viện và nhà dưỡng lão, những nơi yêu cầu độ tin cậy cao.Từ vị trí dẫn đầu trong ngànhcông nghiệp sản xuất nước nóng, chúng tôitự hào giới thiệu hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng hiệu suất cao thế hệmới của chúng tôi. 

Thông tin sản phẩm 

Từ năm 1970 Mitsubishi Electric đã thiết kế và sản xuất các dòng sản phẩm bơm nhiệt thương mại. Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất đầu tiên ở Nhật Bản ứng dụng công nghệ bơm nhiệt vào việc cung cấp nước nóng và cũng là nhà sản xuất đầu tiên phát triển dòng sản phẩm dùng môi chất lạnh R407C để tạo ra nước nóng với nhiệt độ lên đến 70oC, nhiệt độ này đủ cao để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.
Chúng tôi đã nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất nước nóng tại Nhật Bản và duy trì vị trí đó cho đến ngày nay. Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực như khách sạn, bệnh viện và nhà dưỡng lão, những nơi yêu cầu độ tin cậy cao. Từ vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất nước nóng, chúng tôi tự hào giới thiệu hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng hiệu suất cao thế hệ mới của chúng tôi. 

*