Bộ điều khiển trung tâm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển trung tâm AE-200E/AE-50E

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Màn hình kiểm soát điện năng tiêu thụ

Điện năng tiêu thụ của từng khu vực được hiển thị theo từng tháng, từng ngày và từng giờ.Có thể so sánh điện năng tiêu thụ của của hai thiết bị ĐHKK, hai nhóm hoặc hai block khác nhau.Thời gian hoạt động của quạt cũng như điện năng tiêu thụ cũng được hiển thị.

Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng bằng việc hiển thị đầy đủ điện năng tiêu thụ của các thiết bị ĐHKK

• Điện năng tiêu thụ của các thiết bị ĐHKK của từng không gian riêng biệt được hiển thị bằng các đồ thị để theo dõi dễ dàng hơn.

• Cho phép so sánh với điện năng tiêu thụ của năm trước cũng như với các chỉ tiêu về điện năng tiêu thụ, cho phép người sử dụng kiểm tra trạng thái hoạt động một cách nhanh chóng.

• Mặt bằng bố trí thiết bị của mỗi tầng được hiển thị trên màn hình cảm ứng 10.4-inch, giúp việc vận hành các thiết bị ĐHKK trở nên dễ dàng hơn.

Một hệ thống tối ưu có thể được thiết lập theo quy mô của hạ tầng một cách dễ dàng và linh hoạt

• AE-200E bổ sung thêm việc điều khiển 50 thiết bị ĐHKK.

• Bằng cách kết hợp với ba bộ mở rộng "AE-50E hoặc EW-50E", AE-200E có thể điều khiển được tối đa 200 thiết bị ĐHKK.

Tính năng vận hành và giám sát các máy bơm nhiệt nước nóng (CAHV, PWFY, và CRHV). *1

• Có thể tích hợp Điều khiển tập trung hàng loạt các model CAHV, PWFY, và CRHV *1 cùng với các thiết bị ĐHKK.

*1. Hãy liên hệ với nhà phân phối gần nhất để được hỗ trợ thêm về tính năng này.

Dual Set Point

Khi chế độ hoạt động được thiết lập ở chế độ Tự động (Dual Set Point), có thể thiết lập trước hai điểm nhiệt độ (một cho Làm lạnh và một cho Sưởi ấm). Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng, dàn lạnh sẽ tự động hoạt động hoặc ở chế độ Làm lạnh hoặc ở chế độ Sưởi và giữ nhiệt độ phòng trong phạm vi định sẵn.

* Xin vui lòng liên hệ với văn phòng bán hàng của Mitsubishi Electric để biết thêm chi tiết.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển trung tâm AE-200E/AE-50E

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Màn hình kiểm soát điện năng tiêu thụ

Điện năng tiêu thụ của từng khu vực được hiển thị theo từng tháng, từng ngày và từng giờ.Có thể so sánh điện năng tiêu thụ của của hai thiết bị ĐHKK, hai nhóm hoặc hai block khác nhau.Thời gian hoạt động của quạt cũng như điện năng tiêu thụ cũng được hiển thị.

Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng bằng việc hiển thị đầy đủ điện năng tiêu thụ của các thiết bị ĐHKK

• Điện năng tiêu thụ của các thiết bị ĐHKK của từng không gian riêng biệt được hiển thị bằng các đồ thị để theo dõi dễ dàng hơn.

• Cho phép so sánh với điện năng tiêu thụ của năm trước cũng như với các chỉ tiêu về điện năng tiêu thụ, cho phép người sử dụng kiểm tra trạng thái hoạt động một cách nhanh chóng.

• Mặt bằng bố trí thiết bị của mỗi tầng được hiển thị trên màn hình cảm ứng 10.4-inch, giúp việc vận hành các thiết bị ĐHKK trở nên dễ dàng hơn.

Một hệ thống tối ưu có thể được thiết lập theo quy mô của hạ tầng một cách dễ dàng và linh hoạt

• AE-200E bổ sung thêm việc điều khiển 50 thiết bị ĐHKK.

• Bằng cách kết hợp với ba bộ mở rộng "AE-50E hoặc EW-50E", AE-200E có thể điều khiển được tối đa 200 thiết bị ĐHKK.

Tính năng vận hành và giám sát các máy bơm nhiệt nước nóng (CAHV, PWFY, và CRHV). *1

• Có thể tích hợp Điều khiển tập trung hàng loạt các model CAHV, PWFY, và CRHV *1 cùng với các thiết bị ĐHKK.

*1. Hãy liên hệ với nhà phân phối gần nhất để được hỗ trợ thêm về tính năng này.

Dual Set Point

Khi chế độ hoạt động được thiết lập ở chế độ Tự động (Dual Set Point), có thể thiết lập trước hai điểm nhiệt độ (một cho Làm lạnh và một cho Sưởi ấm). Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng, dàn lạnh sẽ tự động hoạt động hoặc ở chế độ Làm lạnh hoặc ở chế độ Sưởi và giữ nhiệt độ phòng trong phạm vi định sẵn.

* Xin vui lòng liên hệ với văn phòng bán hàng của Mitsubishi Electric để biết thêm chi tiết.

*