Bộ điều khiển cục bộ

Điều khiển trung tâm AE-200E/AE-50E

Ưu điểm nổi bật

Chế độ ban đêm

Để ngăn ngừa đọng sương ở dàn lạnh hoặc nhiệt độ tăng cao quá mức, bộ điều khiển sẽ chuyển sang chế độ Sưởi khi nhóm đối tượng điều khiển đang OFF và nhiệt độ phòng giảm xuống dưới dưới mức cài đặt. Tương tự, điều khiển sẽ chuyển sang chế độ Làm lạnh khi nhóm đối tượng đi

Đa ngôn ngữ

Màn hình có thể hiển thị 8 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, và Nga.

Dual Set Point

Khi chế độ hoạt động được thiết lập ở chế độ Tự động (Dual Set Point), có thể thiết lập trước hai điểm nhiệt độ (một cho Làm lạnh và một cho Sưởi ấm). Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng, dàn lạnh sẽ tự động hoạt động hoặc ở chế độ Làm lạnh hoặc ở chế độ Sưởi và giữ nhiệt độ phòng trong phạm vi định sẵn.

LCD có đèn nền (Màn hình tinh thể lỏng)

Màn hình rộng, rõ ràng. Hiển thị LCD đầy đủ điểm với các ký tự lớn để dễ nhìn. Có thể điều chỉnh độ Tương phản.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển trung tâm AE-200E/AE-50E

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Chế độ ban đêm

Để ngăn ngừa đọng sương ở dàn lạnh hoặc nhiệt độ tăng cao quá mức, bộ điều khiển sẽ chuyển sang chế độ Sưởi khi nhóm đối tượng điều khiển đang OFF và nhiệt độ phòng giảm xuống dưới dưới mức cài đặt. Tương tự, điều khiển sẽ chuyển sang chế độ Làm lạnh khi nhóm đối tượng đi

Đa ngôn ngữ

Màn hình có thể hiển thị 8 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, và Nga.

Dual Set Point

Khi chế độ hoạt động được thiết lập ở chế độ Tự động (Dual Set Point), có thể thiết lập trước hai điểm nhiệt độ (một cho Làm lạnh và một cho Sưởi ấm). Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng, dàn lạnh sẽ tự động hoạt động hoặc ở chế độ Làm lạnh hoặc ở chế độ Sưởi và giữ nhiệt độ phòng trong phạm vi định sẵn.

LCD có đèn nền (Màn hình tinh thể lỏng)

Màn hình rộng, rõ ràng. Hiển thị LCD đầy đủ điểm với các ký tự lớn để dễ nhìn. Có thể điều chỉnh độ Tương phản.

*