BMS Interface

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CITY MULTI chuẩn M-NET có thể dễ dàng kết hợp với Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS) chuẩn LonWorks thông qua bộ giao tiếp LMAP04.

LonWorks là một giao thức truyền tin mở được sử dụng rộng rãi trong hệ thống BMS và điều khiển các thiết bị liên quan. Vì vậy, CITY MULTI tương thích với hệ thống BMS quy mô lớn thông qua LonWorks. Một bộ giao tiếp LM có thể kết nối lên đến 50 Nhóm/ 50 dàn lạnh. Sử dụng một bộ giao tiếp LM-AP duy nhất có thể kết nối tối đa 50 dàn lạnh.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CITY MULTI chuẩn M-NET có thể dễ dàng kết hợp với Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS) chuẩn BACnet thông qua bộ giao tiếp BAC-HD150. BACnet là một giao thức truyền tin mở được sử dụng rộng rãi trong BMS và điều khiển các thiết bị liên quan. Vì vậy, CITY MULTI tương thích với hệ thống BMS quy mô lớn thông qua BACnet.
BAC-HD150 có thể điều khiển lên đến 50 thiết bị/nhóm (bao gồm LOSSNAY). Có thể kiểm soát tối đa 150 thiết bị/nhóm (bao gồm LOSSNAY) từ một BAC-HD150 với ba bộ điều khiển mở rộng PAC-YG50ECA (50 thiết bị/PAC-YG50ECA). Không thể kết nối bộ mở rộng khi chức năng Dual Set Point được sử dụng do đó chỉ có chỉ có thể điều khiển tối đa 50 thiết bị/nhóm từ mỗi BAC-HD150.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CITY MULTI chuẩn M-NET có thể dễ dàng kết hợp với Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS) chuẩn LonWorks thông qua bộ giao tiếp LMAP04.

LonWorks là một giao thức truyền tin mở được sử dụng rộng rãi trong hệ thống BMS và điều khiển các thiết bị liên quan. Vì vậy, CITY MULTI tương thích với hệ thống BMS quy mô lớn thông qua LonWorks. Một bộ giao tiếp LM có thể kết nối lên đến 50 Nhóm/ 50 dàn lạnh. Sử dụng một bộ giao tiếp LM-AP duy nhất có thể kết nối tối đa 50 dàn lạnh.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CITY MULTI chuẩn M-NET có thể dễ dàng kết hợp với Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS) chuẩn BACnet thông qua bộ giao tiếp BAC-HD150. BACnet là một giao thức truyền tin mở được sử dụng rộng rãi trong BMS và điều khiển các thiết bị liên quan. Vì vậy, CITY MULTI tương thích với hệ thống BMS quy mô lớn thông qua BACnet.
BAC-HD150 có thể điều khiển lên đến 50 thiết bị/nhóm (bao gồm LOSSNAY). Có thể kiểm soát tối đa 150 thiết bị/nhóm (bao gồm LOSSNAY) từ một BAC-HD150 với ba bộ điều khiển mở rộng PAC-YG50ECA (50 thiết bị/PAC-YG50ECA). Không thể kết nối bộ mở rộng khi chức năng Dual Set Point được sử dụng do đó chỉ có chỉ có thể điều khiển tối đa 50 thiết bị/nhóm từ mỗi BAC-HD150.

*