Điều hòa không khí dân dụng   Tải Catalogue

Không có sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của bạn!

Dòng Inverter - Hai Chiều Sang Trọng

MSZ-LN25VFR MSZ-LN25VFR 34,490,000

- Công suất: 1HP (9,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Mắt thần cảm biến "I-see"
- Thiết kế cánh gió đôi
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSZ-LN25VRB MSZ-LN25VRB 34,490,000

- Công suất: 1HP (9,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Mắt thần cảm biến "I-see"
- Thiết kế cánh gió đôi
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Inverter – Hai Chiều

MSZ-HL25VA MSZ-HL25VA 12,690,000

- Công suất: 1HP (9,000 BTU/h)

- Công nghệ PAM Inverter

- Vận hành cực êm

- Làm lạnh nhanh

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSZ-HL35VA MSZ-HL35VA 14,990,000

- Công suất: 1.5HP (12,000 BTU/h)

- Công nghệ PAM Inverter

- Vận hành cực êm

- Làm lạnh nhanh

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSZ-HL50VA MSZ-HL50VA 23,790,000

- Công suất: 2HP (18,000 BTU/h)

- Công nghệ PAM Inverter

- Vận hành cực êm

- Làm lạnh nhanh

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Inverter - Một Chiều Siêu Sang Trọng

MSY-GR25VF MSY-GR25VF 13,390,000

- Công suất: 1HP (9,554 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Làm lạnh nhanh
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSY-GR35VF MSY-GR35VF 16,390,000

- Công suất: 1.5HP (12,624 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Làm lạnh nhanh
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSY-GR50VF MSY-GR50VF 26,390,000

- Công suất: 2HP (17,742 BTU/H)
- Công nghệ Pam Inverter
- Làm lạnh nhanh
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSY-GR60VF MSY-GR60VF 34,390,000

- Công suất: 2.5HP
- Công nghệ Pam Inverter
- Làm lạnh nhanh
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSY-GR71VF MSY-GR71VF 44,390,000

- Công suất: 3HP
- Công nghệ Pam Inverter
- Làm lạnh nhanh
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Inverter - Một Chiều Sang Trọng

MSY-JP25VF MSY-JP25VF 10,490,000

- Công suất: 1HP (9,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSY-JP35VF MSY-JP35VF 12,990,000

- Công suất: 1.5HP (12,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSY-JP50VF MSY-JP50VF 19,990,000

- Công suất: 2HP (18,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSY-JP60VF MSY-JP60VF 26,990,000

- Công suất: 2.5HP (24,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Lớp phủ kép chống bám bẩn
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Inverter – Một Chiều

MSY-GH10VA MSY-GH10VA 10,590,000

- Công suất: 1HP (9,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Vệ sinh dễ dàng
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSY-GH13VA MSY-GH13VA 12,890,000

- Công suất: 1.5 HP (12,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Vệ sinh dễ dàng
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MSY-GM18VA MSY-GM18VA 19,900,000

- Công suất: 2 HP (18,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Vệ sinh dễ dàng
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

 

 

Xem chi tiết
MSY-GM24VA MSY-GM24VA 25,860,000

- Công suất: 2.5 HP (24,000 BTU/h)
- Công nghệ Pam Inverter
- Vệ sinh dễ dàng
- Vận hành cực êm
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Một Chiều - Sang Trọng

MS-HP25VF MS-HP25VF 8,490,000

- Công suất: 1HP (9,000 BTU/h)
- Hiệu suất vận hành cao
- Làm lạnh nhanh
- Vệ sinh dễ dàng
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MS-HP35VF MS-HP35VF 10,690,000

- Công suất: 1.5HP (12,000 BTU/h)
- Hiệu suất vận hành cao
- Làm lạnh nhanh
- Vệ sinh dễ dàng
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MS-HP50VF MS-HP50VF 14,990,000

- Công suất: 2HP (18,000 BTU/h)
- Hiệu suất vận hành cao
- Làm lạnh nhanh
- Vệ sinh dễ dàng
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MS-HP60VF MS-HP60VF 20,490,000

- Công suất: 2.5HP (24,000 BTU/h)
- Hiệu suất vận hành cao
- Làm lạnh nhanh
- Vệ sinh dễ dàng
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Một Chiều - Tiêu Chuẩn

MS-HM25VA MS-HM25VA 7,990,000

- Công suất: 1HP (9,000 BTU/h)
- Làm lạnh nhanh 
- Vận hành cực êm
- Vệ sinh dễ dàng
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MS-HM35VA MS-HM35VA 10,390,000

- Công suất: 1.5HP (12,000 BTU/h)
- Làm lạnh nhanh 
- Vận hành cực êm
- Vệ sinh dễ dàng
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MS-HM50VA MS-HM50VA 14,790,000

- Công suất: 2HP (18,000 BTU/h)
- Làm lạnh nhanh
- Vận hành cực êm
- Vệ sinh dễ dàng
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
MS-HM60VA MS-HM60VA 19,890,000

- Công suất: 2.5HP (24,000 BTU/h)
- Làm lạnh nhanh
- Vận hành cực êm
- Vệ sinh dễ dàng
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
x

GIÁ

CÔNG SUẤT LẠNH

TIỆN ÍCH

KIỂU MÁY

MÔI CHẤT LẠNH

*