Ứng Dụng

Sưởi sàn

Hệ thống sưởi sàn được sử dụng trong nhiều ứng dụng cần sưởi ấm toàn bộ không gian phòng.

Hệ thống này sử dụng nước nóng di chuyển tuần hoàn trong các đường ống được chôn sẵn dưới sàn để sưởi ấm sàn nhà. Hệ thống này mang lại sự thoải mái tuyệt vời cho người sử dụng.

Việc kết nối hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng của Mitsubishi Electric vào một hệ thống sưởi sàn rất đơn giản. Hệ thống sưởi sàn thông thường bao gồm ống dẫn nước sàn, phụ kiện kết nối đường ống, bơm và thiết bị điều khiển. Nước từ bơm nhiệt được dẫn đến hệ thống sưởi sàn được cung cấp bởi đơn vị lắp đặt hệ thống sưởi. Remote điều khiển bơm nhiệt cho phép điều chỉnh nhiệt độ nước theo từng chế độ hoạt động của hệ thống và yêu cầu cài đặt, ví dụ như: Gia nhiệt/ Gia nhiệt tiết kiệm/ Nước nóng.

Nước nóng sinh hoạt

Dòng bơm nhiệt làm nước nóng thế hệ mới của Mitsubishi Electric PWFY-P-AU và PWFY-P-BU cho phép gia nhiệt nước sơ bộ hay gia nhiệt nước toàn phần bằng cách sử dụng nhiệt thừa thải ra từ hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà. Điều này cho phép cung cấp một lượng nhiệt tương tự từ một hệ thống PWFY để gia nhiệt nước lên 70oC. Tùy thuộc vào yêu cầu và cấu tạo của hệ thống thu hồi năng lượng hiện hữu, giải pháp này có thể tiết kiệm điện năng từ 300% đến 550%.

Hồ bơi

Nhiều hồ bơi chỉ sử dụng được vào mùa hè và phải đóng cửa vào các mùa khác trong năm. Lắp đặt hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng có thể giúp bạn tận hưởng thú vui bơi lội quanh năm.

Nuôi trồng thủy sản

Hệ thống nuôi trồng thủy sản thường yêu cầu cả gia nhiệt và làm lạnh nước tùy thuộc hệ thống vào giống thủy sản và thời gian trong năm. Lấy ví dụ: loài Paua được nuôi trồng trên đất liền và trong nhà nên sẽ cần phải gia nhiệt nước vào mùa đông và làm lạnh nước vào mùa hè.

Nước lạnh

Có thể tạo ra nước lạnh xuống đến 6oC từ dải sản phẩm Model PUHZ công suất từ 4.5-14kW và Model PWFY công suất 20kW. Hệ thống này yêu cầu phải trang bị thêm bơm và tùy thuộc vào từng loại ứng dụng mà tính năng chống đóng bang bộ trao đổi nhiệt sẽ có thể được trang bị. Được ứng dụng trong các tác vụ cần làm lạnh nước quy mô nhỏ.

Thủy canh

Hầu hết hệ thống thủy canh đều yêu cầu nhiệt độ nước hoặc dưỡng chất cần được gia nhiệt ở nhiệt độ đặc biệt tùy thuộc vào loại cây trồng.

Nước sau khi gia nhiệt được bơm xung quanh rễ cây để cung cấp cả nhiệt lượng và dưỡng chat cho cây. Nhiệt độ nước được điều khiển một cách chính xác bằng remote giúp dễ dàng chăm sóc những loại cây trồng nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Với khả năng thay đổi nhiệt độ từ xa, bơm nhiệt có thể giao tiếp với hầu hết hệ thống điều khiển nhà kính và hệ thống thủy canh. Chế độ nâng cao ECO Mode cho phép bù nhiệt độ nước dựa trên thay đổi nhiệt độ môi trường để bảo đảm bảo hiệu năng cao nhất.

Thông tin sản phẩm

Bằng việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu của tương lại, chúng tôi tự hào giới thiệu hệ thống Air To Water mới giúp gia nhiệt hoặc làm lạnh nước tận dụng nguồn nhiệt thừa trong quá trình điều hòa không khí.

Thông tin sản phẩm

Bằng việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu của tương lai, chúng tôi tự hào giới thiệu hệ thống Air To Water mới giúp gia nhiệt hoặc làm lạnh nước tận dụng nguồn nhiệt thừa trong quá trình điều hòa không khí.

Ứng dụng

Sưởi sàn

Hệ thống sưởi sàn được sử dụng trong nhiều ứng dụng cần sưởi ấm toàn bộ không gian phòng.

Hệ thống này sử dụng nước nóng di chuyển tuần hoàn trong các đường ống được chôn sẵn dưới sàn để sưởi ấm sàn nhà. Hệ thống này mang lại sự thoải mái tuyệt vời cho người sử dụng.

Việc kết nối hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng của Mitsubishi Electric vào một hệ thống sưởi sàn rất đơn giản. Hệ thống sưởi sàn thông thường bao gồm ống dẫn nước sàn, phụ kiện kết nối đường ống, bơm và thiết bị điều khiển. Nước từ bơm nhiệt được dẫn đến hệ thống sưởi sàn được cung cấp bởi đơn vị lắp đặt hệ thống sưởi. Remote điều khiển bơm nhiệt cho phép điều chỉnh nhiệt độ nước theo từng chế độ hoạt động của hệ thống và yêu cầu cài đặt, ví dụ như: Gia nhiệt/ Gia nhiệt tiết kiệm/ Nước nóng.

Nước nóng sinh hoạt

Dòng bơm nhiệt làm nước nóng thế hệ mới của Mitsubishi Electric PWFY-P-AU và PWFY-P-BU cho phép gia nhiệt nước sơ bộ hay gia nhiệt nước toàn phần bằng cách sử dụng nhiệt thừa thải ra từ hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà. Điều này cho phép cung cấp một lượng nhiệt tương tự từ một hệ thống PWFY để gia nhiệt nước lên 70oC. Tùy thuộc vào yêu cầu và cấu tạo của hệ thống thu hồi năng lượng hiện hữu, giải pháp này có thể tiết kiệm điện năng từ 300% đến 550%.

Hồ bơi

Nhiều hồ bơi chỉ sử dụng được vào mùa hè và phải đóng cửa vào các mùa khác trong năm. Lắp đặt hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng có thể giúp bạn tận hưởng thú vui bơi lội quanh năm.

Thủy canh

Hầu hết hệ thống thủy canh đều yêu cầu nhiệt độ nước hoặc dưỡng chất cần được gia nhiệt ở nhiệt độ đặc biệt tùy thuộc vào loại cây trồng.

Nước sau khi gia nhiệt được bơm xung quanh rễ cây để cung cấp cả nhiệt lượng và dưỡng chat cho cây. Nhiệt độ nước được điều khiển một cách chính xác bằng remote giúp dễ dàng chăm sóc những loại cây trồng nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Với khả năng thay đổi nhiệt độ từ xa, bơm nhiệt có thể giao tiếp với hầu hết hệ thống điều khiển nhà kính và hệ thống thủy canh. Chế độ nâng cao ECO Mode cho phép bù nhiệt độ nước dựa trên thay đổi nhiệt độ môi trường để bảo đảm bảo hiệu năng cao nhất.

Nuôi trồng thủy sản

Hệ thống nuôi trồng thủy sản thường yêu cầu cả gia nhiệt và làm lạnh nước tùy thuộc hệ thống vào giống thủy sản và thời gian trong năm. Lấy ví dụ: loài Paua được nuôi trồng trên đất liền và trong nhà nên sẽ cần phải gia nhiệt nước vào mùa đông và làm lạnh nước vào mùa hè.

Nước lạnh

Có thể tạo ra nước lạnh xuống đến 6oC từ dải sản phẩm Model PUHZ công suất từ 4.5-14kW và Model PWFY công suất 20kW. Hệ thống này yêu cầu phải trang bị thêm bơm và tùy thuộc vào từng loại ứng dụng mà tính năng chống đóng bang bộ trao đổi nhiệt sẽ có thể được trang bị. Được ứng dụng trong các tác vụ cần làm lạnh nước quy mô nhỏ.

*